Blisko 20%

głosów nieważnych w wyborach do Sejmików.

Mieszkańcy naszego kraju nie wiedzą czym zajmuje się Sejmik Wojewódzki oraz jak prawidłowo wybierać jego władze. To skutek braku odpowiedniej edukacji obywatelskiej i tym niszczącym polską demokrację zjawiskom trzeba przeciwdziałać. Dlatego Fundacja Obywatelska przy współpracy z Województwem Małopolskim rozpoczyna realizację projektu Sejmik.
Chcemy dotrzeć do jak największej ilości młodych ludzi, aby wyposażeni w odpowiednią wiedzę mogli świadomie korzystać ze swoich praw wyborczych, a także aby jasno identyfikowali Sejmik jako regionalny parlament, którego decyzje determinują również jakość ich życia.

Sejmik.pl

Projekt edukacyjno-profrekwencyjny.

Portal będzie informował o działaniach jakie podejmują sejmiki i przedstawiał sylwetki radnych. Kampania edykacyjna obejmie tysiące seniorów i młodych. A kampania billboard'owa i informacyjna w przededniu przyszłych wyborów zapewni większą frekwencję i zmniejszy liczbę głosów nieważnych.

Zachęcamy

do kontaktu i współpracy.

Email: biuro@fundacjaobywatelska.pl
Telefon: 537 10 20 30

Koordynatorzy projektu:
Robert Drazkiewicz
Barbara Łącka

Droga młodzieży!

Przypominamy o konkursie!

Młodzieży, która razem z nami bierze udział w projekcie Sejmik.pl przypominamy o trwającym do 28 grudnia konkursie.
Stwórz krótką prezentację w Power Point'ie, nagraj filmik lub w inny ciekawy sposób zaprezentuj nam swój pomysł na promocję MAŁOPOLSKI.
Na pomysły czekamy do 28.12.15 r. a wysyłajcie je pod adres: biuro@fundacjaobywatelska.pl

Cenne nagrody czekają:)